พิธีปล่อยเรือไฟโบราณ ประจำปี 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00น. มหาวิทยาลัยนครพนมจัดพิธีบวงสรวงปล่อยเรือไฟโบราณเพื่อสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟโบราณให้คงอยู่สืบไป ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดโพธิ์ศรี ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม
โดยนายรังสรรค์ คำภิรานนท์ รองผวจ.นครพนม เป็นประธานพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่
โอกาสนี้ ผอ.รพ.นครพนมมอบหมายให้นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฎิบัตืภารกิจเปิดงานไหลเรือไฟโบราณในครั้งนี้ด้วย