ภาระกิจผู้อำนวยการรพ.นครพนม

วันที่ 8 ต.ค.2562 เวลา 19.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบูทหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมงานแพทย์แผนไทย งานสุขศึกษา งานผู้ป่วยนอก งานศูนย์รับแจ้งแหตุ 1669 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้แก่ประชาชน เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลที่กองอำนวยการ ร่วมออกตรวจให้คำแนะนำร้านค้าให้ปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมแอลกอฮอร์ และให้การต้อนรับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนิทรรศการหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม