พิธีบายศรีสูขวัญ

วันที่ 20ต.ค.64 โรงพยาบาลนครพนมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ในโอกาสได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม

ผอ.รพ.นครพนมร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลพร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
โอกาสนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลนครพนมที่ได้ใบรับประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น จำนวน 13 ท่าน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครพนม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเจ้าพบนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเจ้าพบนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เพื่อเยี่ยมคาราวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งใหม่
วันที่ 14 ต.ค.64 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมได้เข้าพบ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเพื่อเยี่ยมคาราวะและแนะนำตัว เนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม โดยได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สานความสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่งในภาคส่วนของการทำงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม มีความร่วมมือกันในรูปแบบคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม(คปสอ.เมืองนครพนม) สำหรับงานทีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนร่วมกัน เช่น งานบริการปฐมภูมิงานหลักประกันสุขภาพ งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค เป็นต้น
โอกาสนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์สุรจิตร คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ได้ติดตามเข้าเยี่ยมคาราวะในครั้งนี้ด้วย
Cr.ภาพ:งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ร.9

วันที่ 13 ต.ค.64 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
#นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม อสม.เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อหลวง ร.9 จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร