หน้าหลัก

รับสมัครงาน

  
                    

Download งบประมาณแผนงานโครงการ 2565

Download เอกสารคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ(System Procedure) โรงพยาบาลนครพนม 2564
Download แผนงานโครงการและแผนคำขอครุภัณฑ์โรงพยาบาลนครพนม
                ที่ได้รับอนุมัติรอบปรับแผนกลางปี_ปีงบประมาณ_2564
D
ownload โครงการและครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ รอบแก้ไขปรับแผนกลางปี 2564 https://bit.ly/3Bfln7s

Download แสดงรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันายายน 2564

ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบปรับแผน) ของโรงพยาบาลนครพนม ที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดแผนฯได้ที่ https://moph.cc/P6ZJUcaJj หรือตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ  ในการนี้ ขอให้หน่วยงานทำบันทึกข้อความเพื่อดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในปีงบประมาณ 2565 ค่ะ

ขออนุญาตเผยแพร่แผนเงินบำรุง แผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.นครพนม ที่ได้รับอนุมัติ ปีงบ 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดแผนฯได้ที่ https://moph.cc/EyI_J8VE4 หรือตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

ในการนี้ หน่วยงานสามารถจัดทำบันทึกข้อความ ดำเนินการตามแผนได้เลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ หากมีข้อสงสัยโทร 1017 กลุ่มงาน พรส.

 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ รพ./คปสอ./pcu นครพนม ปีงบประมาณ 2565

  

ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

No result.