หน้าหลัก

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ระบบรายงาน PM2.5 NKPH<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรม


รับสมัครงาน


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

No result.

โครงการรวมพลังความห่วงใยเพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วยมอบเครื่องมือทางการแพทย์ ครั้งที่ 4

วันที่ 25 ม.ค.2564 โครงการรวมพลังความห่วงใยเพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วยมอบเครื่องมือทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 โดยพ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ คณะข้าวหอมนนท์พร้อมผองเพื่อน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน บริจาคเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 430,000บาทให้กับโรงพยาบาลนครพนม เพื่อไว้ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ผู้อำนวยการโรงพยาบนครพนม มอบหมายให้ ภก.วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร รักษาการรองผอ.ด้านบริหาร นายวิมล ใจช่วง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคลและคณะเจ้าหน้าที่รพ.นครพนม ร่วมรับมอบ ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
โรงพยาบาลนครพนมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในกุศลจิตอันดีงามและความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขออ้างอิงเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอวยพรให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมีที่สุขภาพที่แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป สาธุ สาธุ สาธุ

ผอ.รพ.นครพนมและคณะร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทีท 8 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 8 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่8 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภาสกร 1 ศูนย์การประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อุดรธานี
โอกาสนี้ นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผอ.ด้านการพยาบาล ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
Cr.:Facebook เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี

สสจ.นครพนม รพ.นครพนมรับชมการนำเสนอตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมปฏิบัติการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (PAC refer)

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2563 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม แพทย์ พยาบาล ชมการนำเสนอตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมปฏิบัติการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (PAC refer) ซึ่งระบบนี้จะจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ผ่านระบบคลาวด์สำหรับใช้ในการส่ง รับ อ่าน และเก็บไฟล์ภาพทางรังสีและข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญกว่า เพื่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์การพยาบาลจังหวัดนครพนมในอนาคต ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลนครพนม