หน้าหลัก


                     

 Download เอกสารคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ(System Procedure) โรงพยาบาลนครพนม 2564
 Download แผนงานโครงการและแผนคำขอครุภัณฑ์โรงพยาบาลนครพนม
                ที่ได้รับอนุมัติรอบปรับแผนกลางปี_ปีงบประมาณ_2564

 

 

 

ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรม


รับสมัครงาน


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

No result.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-รังสี

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย จรุงธรรม ขันตี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รังสี
นางสาว สายสุนี ภูมิวิชชุเวช นายแพทย์เชี่ยวชาญ รังสี

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-เวชกรรม

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เวชกรรม
นางสาว ขนิษฐา วารี นายแพทย์ชำนาญการ เวชกรรม