9 ก.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (โต๊ะพร้อมชุดตรวจทางหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2))