17 ต.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างปรับปรุงอาคาร 62 ปี ชั้นที่ 1 เป็นห้องผู้ป่วยในแยกโรคติดเชื้อ จำนวน 8 ห้อง)

3 ต.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิของเบาะนอนชนิดเจลและปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง)

13 ก.ย. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ)