28 ส.ค. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุการแพทย์ รายการสายส่งเลือด (Blood Line) จำนวน 13,000 ชิ้น)

28 ส.ค. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หลอดไฮโดรเจนสำหรับเครื่องอบพลาสม่า จำนวน 500 ชิ้น)

28 ส.ค. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 258,000 ลูกบาศก์เมตร)