23 สิงหาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,500,0