26 พ.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องอ่านและแผ่นแปลงสัญญาณภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ และชุดจอวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ต่อปี (งบประมาณ 1,000,000.00 บาท))