27 เม.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (งบประมาณ 695,100.00 บาท))