19 เม.ย.2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 6 กลุ่ม 192 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 6,137,478.00 บาท)