19 เม.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อปี (งบประมาณ 7,968,000.00 บาท))