9 มี.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบริการตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (งบประมาณ 13,000,000.00 บาท))