23 ธ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง ยี่ห้อ PHILIPS จำนวน 3 เครื่อง (งบประมาณ 652,000.00 บาท))