14 ธ.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาด 100 ml จำนวน 180 ขวด) (วงเงินงบประมาณ 1,773,000.00 บาท)