18 พ.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (งบประมาณ 1,264,320.00 บาท))