22 ก.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 - 3 (งบประมาณ 1,366,200.00 บาท))