18 ส.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุการแพทย์ รายการ Centurion Gravity Pack Basic (ตลับทดน้ำเข้า-น้ำออกจากตา) จำนวน 1,300 ชิ้น ) (วงเงินงบประมาณ 2,086,500.00 บาท)