13 ก.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (งบประมาณ 2,128,000.00 บาท))