12 ก.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมา ระบบ E-book online พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (งบประมาณ 535,000.00 บาท))