19 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300,000 ลูกบาศก์เมตร (งบประมาณ 2,790,000.00 บาท))