19 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาด 100 ml จำนวน 93 ขวด) (วงเงินงบประมาณ 920,700.00 บาท)