15 ธ.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน 5 หมวด 258 รายการ (งบประมาณ 7,226,240.00 บาท))