28 ส.ค. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หลอดไฮโดรเจนสำหรับเครื่องอบพลาสม่า จำนวน 500 ชิ้น)