28 ส.ค. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 258,000 ลูกบาศก์เมตร)