26 ต.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน 2 รายการ) (งบประมาณ 2,500,000.00 บาท)