18 ส.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ (งบประมาณ 1,016,000.00 บาท))