9 มี.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องมือสำหรับส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไต จำนวน 1 ชุด)