13 ธ.ค. 2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โรงพยาบาลนครพนม)