17 ต.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างปรับปรุงอาคาร 62 ปี ชั้นที่ 1 เป็นห้องผู้ป่วยในแยกโรคติดเชื้อ จำนวน 8 ห้อง)