9 ก.พ. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)