9 ก.พ. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 450 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)