29 ธ.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 637,285.00 บาท)