24 ธ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (งบประมาณ 1,800,000.00 บาท))

23 ธ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง ยี่ห้อ PHILIPS จำนวน 3 เครื่อง (งบประมาณ 652,000.00 บาท))

14 ธ.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาด 100 ml จำนวน 180 ขวด) (วงเงินงบประมาณ 1,773,000.00 บาท)