26 มิถุนายน 2561 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกและกำหนดวันสอบลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม