22 กุมพาพันธ์ 2562  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขทั่วไป