-8 ก.พ 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม 5 รายการ ครั้งที่ ๒ (งานไตเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-6 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (งานจ่ายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน 1,026,000.00 บาท)

-6 ก.พ 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 กลุ่ม 34 รายการ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)