20 ธันวาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (CTVF) (Computerized visual field) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-16 ธันวาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กลุ่มงานไตเทียม)

9 ธ.ค.2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)