13 ก.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดเศษอาหารและเปลือกผลไม้ที่เหลือจากการผลิตอาหารให้ผู้ป่วยรวมทั้งเศษอาหารเหลือจากการบริการผู้ป่วย