8 กันยายน 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณ 1,500,000.00 บาท)