1 ส.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องอ่านและแผ่นแปลงสัญญาณภาพ เครื่องอัตราซาวด์ และชุดจอวินิจฉัยภาพทาการแพทย์ต่อปี