22 ก.ค.2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ร่างประกาศจังหวัดนครพนมและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน 5 หมวด 245 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 22 ก.ค.2565 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 27 ก.ค.2565)