29 มิ.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อปี