1 ธ.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาชนิดนิ่มพับได้ ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 925 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)