19 ก.ย. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 19 ก.ย. 2562, วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 24 ก.ย. 2562)