12 ต.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาชนิดนิ่ม พับได้ ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 925 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)