30 ก.ย.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Centurion Gravity Pack Basic (ตลับทดน้ำเข้า-น้ำออกจากตา) จำนวน 1,300 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)