8 ก.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดเศษผักและเปลือกผลไม้ที่เหลือจากการผลิตอาหารให้ผู้ป่วยรวมทั้งเศษอาหารเหลือจากการบริการผู้ป่วย