3 ก.ย.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน 6 หมวด 41 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)